23 stycznia 2024 rusza DOM on Tour

Ogólnopolska trasa Domu Spokojnej Młodości ma na celu zbadanie realnych potrzeb młodych osób poprzez dialog angażujący ich osobiście.

🏡 Odwiedzimy ponad 20 miejscowości w całej Polsce

🏡 Spotkamy się z ok. 60 szkołami

🏡 …a w nich z tysiącami młodych osób, ich nauczyciela(k)mi oraz osobami reprezentującymi samorządy lokalne – Prezydent(k)ami, Burmistrzami, Burmistrzyniami, Radnymi.

Będziemy rozmawiać o edukacji, angażując jej prawdziwych beneficjentów – uczniów i uczennice. Przeprowadzimy wśród nich badanie ankietowe oraz jakościowe badanie podczas rozmów w grupach fokusowych. W efekcie powstanie szczegółowy raport opisujący sytuację oraz zestaw rekomendacji, który przekażemy Ministrze Edukacji, Barbarze Nowackiej.

Plan naszej trasy na pierwszy kwartał 2024 r. wygląda następująco:

  • Styczeń – Ostrów Wielkopolski, Jarocin
  • Luty – Szczecin, Koszalin, Police
  • Marzec – Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec
  • Kolejne kwartały są w trakcie ustaleń

Poszerzamy i uzupełniamy systemową edukację o treści potrzebne w tak dynamicznie transformującym się świecie

Dom Spokojnej Młodości to pierwsza ogólnopolska szkoła bez nauczycieli, w której uczniowie i uczennice sami podejmują ważne dla nich tematy, edukując swoich kolegów i inicjując zmiany, które są podstawą współczesnego świata. W ten sposób budujemy sprawczość tak bardzo potrzebną we współczesnym świecie.

Dom Spokojnej Młodości, z zapleczem dydaktycznym, jest konceptem efektywnego dotarcia do szkół lub instytucji edukacyjnych. Stawiamy na edukację skoncentrowaną na uczniu i jego potrzebach. Rezygnujemy z nadzoru, promujemy równość osób uczących się, wykluczamy rankingi i podziały.