W trakcie festiwalu Open’er, który odbył się w dniach 28 czerwca do 1 lipca 2023 roku w Gdyni, Fundacja OFF school zaprezentowała swój projekt – Dom Spokojnej Młodości. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku nastoletnim rusza  razem z rokiem szkolnym czyli 1.09.2023. Główne założenia projektu to przejęcie lekcji przez osoby uczniowskie w szkołach średnich w Polsce.

Lekcje będą prowadzone przez młode osoby na podstawie scenariuszy przygotowanych przez organizacje eksperckie. 


W ramach strefy NGO młodzież odpowiedzialna z realizację projektu  przeprowadziła rozmowy z setkami osób uczestniczących w festiwalu, dotyczące młodości właśnie, jej znaczenia w dzisiejszym świecie.

Zadawaliśmy odwiedzającym nasze stoisko kilka pytań, z których wnioski prezentujemy poniżej:
Czym jest młodość?

Jak można opisać młode osoby dzisiaj?
Co nam daje młodość? 
Jakie są największe obawy przed przyszłością?
 

Młodość to czas pełen różnorodnych doświadczeń i emocji, w którym młodzi ludzie doświadczają wolności, beztroski, rozwoju wewnętrznego i dobrej zabawy. Jest to również okres poszukiwań, wyzwań i dorastania, w którym młodzi ludzie stawiają sobie pytania dotyczące swojego miejsca w świecie. Młodość jest czasem pełnym nadziei, siły, radości i marzeń, ale również depresji i niepewności co do przyszłości w której przyjdzie żyć.

  
Młode osoby dzisiaj są bardzo twórcze, odważne i gotowe do zmiany świata na lepszy. Są pewne siebie, walczą o swoje wartości i są bardziej świadome niż poprzednie pokolenia. Jednocześnie odczuwają zagubienie, depresję, stres i mają wiele problemów. Młodzi ludzie chcą brać sprawy w swoje ręce, wyrażać siebie i przeciwdziałać obecnym trudnościom. Uważają, że „do źródła” oznacza iść pod prąd. 

Młodość daje nam poczucie siły, wyjątkowości i możliwości. Jest czasem, w którym tworzymy najlepsze wspomnienia i odkrywamy siebie. Młodość daje nam także radość, marzenia i uczucie wolności. Niestety, dla dużej ilości młodych osób jest także okresem depresji i zmagania się z samotnością.

 
Największe obawy młodych ludzi dotyczą przyszłości i obejmują depresję, brak widoków na przyszłość, samotność, brak pieniędzy, dorastanie, brak domu, dobrobyt, potencjalną konieczność wyprowadzki z kraju, brak perspektyw powrotu, chaos, drożyznę, zamknięcie na świat, bezrobocie i uzależnienie finansowe od kogoś innego.


Młodość to czas pełen sprzeczności i wyzwań. Pomimo optymistycznych cech, takich jak twórczość i gotowość do zmiany świata, młodzi ludzie często borykają się z trudnościami emocjonalnymi i obawami dotyczącymi przyszłości. Jako społeczeństwo powinniśmy być świadomi tych zagadnień i skupić się na ważnych kwestiach dotyczących młodzieży, takich jak ich siła, potrzeby angażowania się, ale również dużo trudności z którymi wygląda na to że póki co muszą sobie radzić sami.  

Niezbędne jest zatem podejmowanie działań prowadzących do istotnych zmian w podejściu do procesów kształcenia, wychowania i budowania relacji z otoczeniem. To zadanie dla wszystkich, w dużej mierze dla rodziców oraz osób zajmujących się edukacją.

Widzimy jak bardzo młodzi ludzie są zdeterminowani do tego, aby samodzielnie zajmować się tą zmianą. Dziesiątki osób agenckich które dołączają do naszego projektu, wyrażają chęć samodzielnego angażowania się w kształtowanie edukacji  pokazuje, jak ważny to dla nich aspekt życia.