Nagroda Karty Różnorodności w kategorii „DEI w sektorze pozabiznesowym” została przyznana Fundacji OFF School za wyjątkowy projekt Dom Spokojnej Młodości.

Mamy podwójny powód do radości, ponieważ zdobyliśmy uznanie zarówno od Jury z Forum Odpowiedzialnego Biznesu jak i od internautów!

To podwójne wyróżnienie jest dowodem na to, że nasze działania na rzecz różnorodności, równości i inkluzji są doceniane i mają realny wpływ na społeczność.