Stworzyliśmy największy w Polsce projekt partycypacyjny skupiony na zdrowiu psychicznym młodzieży Punkt Zwrotny – wsparcie rówieśnicze ratuje życie zachęcający społeczność uczniów, uczennic oraz nauczycieli i nauczycielki do aktywnego działania. Nasza inicjatywa obejmuje ponad 20 tysięcy szkół, docierając do blisko 5 milionów uczniów i uczennic w całym kraju.


Celem Punktu Zwrotnego jest nauka skutecznych metod wsparcia rówieśników, promowanie rozmów na temat zdrowia psychicznego oraz motywowanie do korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej​

Poprzez podstawową edukację i zwiększanie świadomości na temat zdrowia psychicznego, chcemy zapobiegać pogarszaniu się stanu emocjonalnego wśród młodzieży.

Projekt wykorzystuje efekt Papageno – znany w psychologii jako pomoc rówieśnicza.


Jednym z kluczowych elementów naszej inicjatywy jest promowanie koleżeńskiej interwencji w sytuacjach kryzysowych. Rówieśnicy mogą odgrywać kluczową rolę w wsparciu emocjonalnym swoich kolegów i koleżanek. Programy wsparcia rówieśniczego są zaprojektowane tak, aby uczniowie byli w stanie rozpoznać oznaki kryzysu u swoich przyjaciół i wiedzieli, jak odpowiednio zareagować.

Zachęcamy uczniów i uczennice do otwartej rozmowy na temat własnych problemów i szukania pomocy zarówno u rówieśników jak i dorosłych. Za pomocą scenariuszy lekcji, które mogą prowadzić w swojej klasie, wdrażamy program rówieśniczego wsparcia.

Zobacz więcej – https://wsparcierowiesnicze.edu.pl/


Projekt realizujemy we współpracy z Fundacja TVN.